کیف پول الکترونیکی

خدمات ما
کیف پول الکترونیکی

 یک دستگاه الکترونیکی یا یک سرویس آنلاین

1- امکان افزایش اعتبار از طریق کلیه کارتهای بانکی
2- امکان خرید آسان از یک فروشگاه
3-قابلیت انتقال پول به آسانی