درباره ما

درباره ما
درباره ما

شرکت پردازشگران هوشمند هورسا، به عنوان یک شرکت نرم افزاری است و با هدف مشاوره در تولید، توسعه و پیشرفت در حوزه های تعریف کیف پول و ارائه راه حل های نوین در عرصه پرداخت الکترونیک

شرکت پردازشگران هوشمند هورسا، به عنوان یک شرکت نرم افزاری است و با هدف مشاوره در تولید، توسعه و پیشرفت در حوزه های تعریف کیف پول و ارائه راه حل های نوین در عرصه پرداخت الکترونیک برای اشخاص حقیقی و بصورت ویژه برای ارگان ها و سازمان های بزرگ و شرکت ها پا به عرصه رقابت نهاده است.

شرکت هورسا با تکیه بر دانش و تجربه جمعی از مدیران برجسته و کارشناسان خبره آماده ارائه خدمات متنوع در کیف پول و راه حل های نوین پرداخت بانکی به شخصیت های حقوقی و حقیقی می باشد.

 

تیم هورسا با هدف مشاوره در تولید، توسعه و پیشرفت در حوزه های تعریف کیف پول و ارائه راه حل های نوین در عرصه پرداخت الکترونیک برای اشخاص حقیقی و بصورت ویژه برای ارگان ها و سازمان های بزرگ و شرکت ها با تکیه بر دانش و تجربه جمعی از مدیران برجسته و کارشناسان خبره پا به عرصه رقابت نهاده است.