info@hoorsaco.com 02146094082

شرکت پردازشگران هوشمند هورسا بهترین خدمات و پشتیبانی با کمترین کارمزد

کسب و کارهای نوپا
یک درصد از مبلغ تراکنش تا سقف 3000 تومان
تسویه بصورت روزانه و خودکار
دریافت کارمزد به دو صورت دلخواه از پذیرنده یا پرداخت کننده
کسب و کارهای بزرگ
چنانچه تعداد تراکنش های شما بیش از 50 عدد در روز می باشد جهت اصلاع از خدمات و پیشنهادات ویژه ما تماس بگیرید.